1859magazine_march-april-2015_Ashton-Eaton_Terry-Manier_v3