2011-Autumn-Oregon-Athlete-Profile-OSU-quarterback-Ryan-Katz-and-U-of-O-quarterback-Darron-Thomas